Kas yra katalizatorius jo istorija?

Katalizatorius yra esminis šiuolaikinių transporto priemonių komponentas, padedantis sumažinti išmetamųjų dujų poveikį aplinkai. Pirmą kartą jis pradėtas naudoti XX a. septintajame dešimtmetyje ir nuo to laiko tapo standartine visų benzinu varomų automobilių ir sunkvežimių įranga.

Katalizatorius

Katalizatorio paskirtis

Katalizatorio paskirtis – kenksmingus teršalus, esančius išmetamosiose dujose, paversti mažiau kenksmingomis dujomis. Tai atliekama konverterio viduje vykstant cheminei reakcijai. Konverteryje yra korėtą struktūrą primenanti keramikos arba metalo struktūra, padengta katalizatoriaus medžiagos sluoksniu, paprastai platinos, paladžio arba rodžio.

Išmetamosioms dujoms praeinant pro korius, konverteryje esanti katalizatoriaus medžiaga sukelia cheminę reakciją, kurios metu kenksmingi teršalai paverčiami mažiau kenksmingomis dujomis. Konkrečiai, konverteris sumažina trijų pagrindinių teršalų: anglies monoksido (CO), angliavandenilių (HC) ir azoto oksidų (NOx) – išmetimą.

Anglies monoksidas yra bespalvės, bekvapės dujos, kurių didelė koncentracija gali būti mirtina. Angliavandeniliai – tai nesudegę degalai ir kiti junginiai, kurie prisideda prie smogo susidarymo. Azoto oksidai yra kenksmingos dujos, kurios prisideda prie rūgštaus lietaus ir pažemio ozono susidarymo.

Konversijos procesas katalizatoriuje

Konversijos procesas katalizatoriuje vyksta dviem etapais: oksidacija ir redukcija. Pirmajame etape anglies monoksidas ir angliavandeniliai oksiduojami į anglies dioksidą ir vandenį. Antrajame etape azoto oksidai redukuojami iki azoto ir deguonies.

Katalizatoriai ilgainiui gali užsikimšti, todėl sumažėja jų veiksmingumas ir sugadinamas variklis. Užsikimšusio katalizinio konverterio požymiai: sumažėja variklio našumas, padidėja degalų sąnaudos ir užsidega variklio patikros lemputė.

Jei reikia pakeisti katalizatorių

Jei reikia pakeisti katalizatorių, svarbu naudoti aukštos kokybės atsarginę dalį, atitinkančią originalios įrangos gamintojo specifikacijas. Taip pat svarbu užtikrinti, kad pakaitinis konverteris būtų tinkamai sumontuotas, kad nebūtų pažeistas variklis arba išmetamųjų teršalų sistema.

Apibendrinant galima teigti, kad katalizatorius yra labai svarbi šiuolaikinių transporto priemonių sudedamoji dalis, padedanti sumažinti išmetamųjų dujų poveikį aplinkai. Nors gali kilti pagunda taupyti remontuojant ar keičiant, svarbu laikytis ekspertų rekomendacijų ir naudoti aukštos kokybės atsargines dalis, kad būtų užtikrintas nuolatinis konverterio veiksmingumas ir transporto priemonės saugumas.